Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

admin

1η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, ότι

από Δευτέρα  11 Ιουνίου 2018 έως και Τρίτη  17 Ιουλίου 2018

οι Αιτήσεις για παροχή δωρεάν σίτισης, ακαδ. έτους 2018-2019, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τα συνθηματικά του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για την παρουσίαση και εξέταση των Μεταπτυχιακών Διατριβών Ειδίκευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (Ισόγειο).

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

Τα μαθήματα  «Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα» (1η κατεύθυνση), «Επίδραση της Βιοποικιλότητας των Γεωργικών Οικοσυστημάτων στο Περιβάλλον» (2η Κατεύθυνση) και «Αγροτικά Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα» (3η κατεύθυνση) δε θα διεξαχθούν για την τρέχουσα εβδομάδα την Τρίτη 10/10/2017 και ώρες 6:00-9:00.

Ως ημέρα διεξαγωγής των ανωτέρω μαθημάτων για την τρέχουσα εβδομάδα ορίζεται η Πέμπτη 12/10/2017 και ώρες 6:00-9:00.

Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 6:00 μμ. θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση υποδοχής για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες (ακαδ. έτος εισαγωγής 2017-2018) του Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος».

 

Πρόσκληση-Πρόγραμμα

Οι εγγραφές των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 2/10/2017 έως την Παρασκευή 6/10/2017. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1) Αίτηση Εγγραφής

Στην αίτηση εγγραφής παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον κύκλο φοίτησης που θέλετε να ακολουθήσετε (κύκλος μερικής / κύκλος πλήρους φοίτησης).

 

2)Παράβολο Εγγραφής το οποίο αποτελεί το πρωτότυπο καταθετήριο των διδάκτρων.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται  σε οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας ALPHA BANK στον Αριθμό Λογαριασμού: 310-00-2002-020927 (IBAN GR8601403100310002002020927). Στο συγκεκριμένο λογαριασμό δικαιούχος εμφανίζεται η Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Απαραίτητο είναι στο καταθετήριο να φαίνεται το ονοματεπώνυμό σας και ο κωδικός έργου 4739.

Τα διδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 500,00 ευρώ για τους/τις φοιτητές/ήτριες που θα παρακολουθήσουν τον κύκλο μερικής φοίτησης και το ποσό των 1000,00 ευρώ για τους/τις φοιτητές/ήτριες που θα παρακολουθήσουν τον κύκλο πλήρους φοίτησης.

3)  Πιστοποιητικό γέννησης

4) 1 Φωτογραφία Ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)

 5) Δήλωση Μαθημάτων

Οι φοιτητές/ήτριες που θα παρακολουθήσουν τον κύκλο μερικής φοίτησης επιλέγουν τα  τρια μαθήματα της κατεύθυνσης τους που διδάσκονται τις  απογευματινές ώρες. Οι φοιτητές/ήτριες που θα παρακολουθήσουν τον κύκλο πλήρους  φοίτησης επιλέγουν 5 μαθήματα (4 υποχρεωτικά και 1 επιλογής).

Οι τελειόφοιτοι φοιτητές θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αλλά η εγγραφή τους θα ολοκληρωθεί μετά την κατάθεση βεβαίωσης από τη γραμματεία του Τμήματος τους ότι έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και εκκρεμεί η καθομολόγησή τους και μόνο εφόσον ο βαθμός πτυχίου τους είναι  μεγαλύτερος του 6.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 Εναλλακτικά οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν με email:

  1. Την αίτηση εγγραφής
  2. Τη δήλωση μαθημάτων
  3. Φωτοτυπία του παράβολου εγγραφής

Σε αυτή την περίπτωση η εγγραφη τους  θα ολοκληρωθεί με την προσκόμιση και των υπολοίπων δικαιολογητικών καθώς και του πρωτότυπου του παραβόλου  εγγραφής.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» που συμμετείχαν στην εξέταση της αγγλική γλώσσας στις 14/9/2017 εξετάστηκαν επιτυχώς και μπορούν να συνεχίσουν στη διαδικασία της συνέντευξης που θα πραγματοποιηθεί στις 20/9/2017.

 

 

Οι συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» θα διεξαχθούν την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 στην αίθουσα σεμιναρίων στο ισόγειο της Γεωπονικής Σχολής. Παρακαλούμε να μην καθυστερήσετε κατα την προσέλευσή σας σύμφωνα με τις ώρες του προγράμματος.

 

Πρόγραμμα Συνέντευξης

Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθούν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» για το ακαδ. έτος 2017-2018. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν από τις 15:00 και έπειτα (το ακριβές πρόγραμμα θα καταρτιστεί, αφού κάποιοι από τους υποψηφίους εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα).

 

 

Μενού
Ημερολόγιο
Αυγούστου 2018
M T W T F S S
« May    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Κατηγορίες