Οι συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» θα διεξαχθούν την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 στην αίθουσα σεμιναρίων στο ισόγειο της Γεωπονικής Σχολής. Παρακαλούμε να μην καθυστερήσετε κατα την προσέλευσή σας σύμφωνα με τις ώρες του προγράμματος.

 

Πρόγραμμα Συνέντευξης