Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για την παρουσίαση και εξέταση των Μεταπτυχιακών Διατριβών Ειδίκευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (Ισόγειο).

 

Πρόγραμμα Ημερίδας