Το μάθημα «Γεωργικές Κατασκευές» (κωδ. 411) δε θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015. Το μάθημα θα ξεκινήσει κανονικά από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρες 9:00-12:00.