Οι επιτυχόντες/ούσες στο Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» για το ακαδ. έτος 2017-2018 καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.