Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 6:00 μμ. θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση υποδοχής για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες (ακαδ. έτος εισαγωγής 2017-2018) του Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος».

 

Πρόσκληση-Πρόγραμμα