Οι εγγραφές των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 2/10/2017 έως την Παρασκευή 6/10/2017. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1) Αίτηση Εγγραφής

Στην αίτηση εγγραφής παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον κύκλο φοίτησης που θέλετε να ακολουθήσετε (κύκλος μερικής / κύκλος πλήρους φοίτησης).

 

2)Παράβολο Εγγραφής το οποίο αποτελεί το πρωτότυπο καταθετήριο των διδάκτρων.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται  σε οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας ALPHA BANK στον Αριθμό Λογαριασμού: 310-00-2002-020927 (IBAN GR8601403100310002002020927). Στο συγκεκριμένο λογαριασμό δικαιούχος εμφανίζεται η Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Απαραίτητο είναι στο καταθετήριο να φαίνεται το ονοματεπώνυμό σας και ο κωδικός έργου 4739.

Τα διδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 500,00 ευρώ για τους/τις φοιτητές/ήτριες που θα παρακολουθήσουν τον κύκλο μερικής φοίτησης και το ποσό των 1000,00 ευρώ για τους/τις φοιτητές/ήτριες που θα παρακολουθήσουν τον κύκλο πλήρους φοίτησης.

3)  Πιστοποιητικό γέννησης

4) 1 Φωτογραφία Ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)

 5) Δήλωση Μαθημάτων

Οι φοιτητές/ήτριες που θα παρακολουθήσουν τον κύκλο μερικής φοίτησης επιλέγουν τα  τρια μαθήματα της κατεύθυνσης τους που διδάσκονται τις  απογευματινές ώρες. Οι φοιτητές/ήτριες που θα παρακολουθήσουν τον κύκλο πλήρους  φοίτησης επιλέγουν 5 μαθήματα (4 υποχρεωτικά και 1 επιλογής).

Οι τελειόφοιτοι φοιτητές θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αλλά η εγγραφή τους θα ολοκληρωθεί μετά την κατάθεση βεβαίωσης από τη γραμματεία του Τμήματος τους ότι έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και εκκρεμεί η καθομολόγησή τους και μόνο εφόσον ο βαθμός πτυχίου τους είναι  μεγαλύτερος του 6.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 Εναλλακτικά οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν με email:

  1. Την αίτηση εγγραφής
  2. Τη δήλωση μαθημάτων
  3. Φωτοτυπία του παράβολου εγγραφής

Σε αυτή την περίπτωση η εγγραφη τους  θα ολοκληρωθεί με την προσκόμιση και των υπολοίπων δικαιολογητικών καθώς και του πρωτότυπου του παραβόλου  εγγραφής.