Την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Victor Alchanatis διάλεξη με τίτλο «Συστήματα τηλεπισκόπησης για την χαρτογράφηση βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων των φυτών» στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Γεωπονικής Σχολής (Φυτόκο) στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η διάλεξη θα είναι ανοικτή στο κοινό και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

ΑΦΙΣΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ