Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» που συμμετείχαν στην εξέταση της αγγλική γλώσσας στις 14/9/2017 εξετάστηκαν επιτυχώς και μπορούν να συνεχίσουν στη διαδικασία της συνέντευξης που θα πραγματοποιηθεί στις 20/9/2017.