Τα μαθήματα  «Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα» (1η κατεύθυνση), «Επίδραση της Βιοποικιλότητας των Γεωργικών Οικοσυστημάτων στο Περιβάλλον» (2η Κατεύθυνση) και «Αγροτικά Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα» (3η κατεύθυνση) δε θα διεξαχθούν για την τρέχουσα εβδομάδα την Τρίτη 10/10/2017 και ώρες 6:00-9:00.

Ως ημέρα διεξαγωγής των ανωτέρω μαθημάτων για την τρέχουσα εβδομάδα ορίζεται η Πέμπτη 12/10/2017 και ώρες 6:00-9:00.