Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 και ώρες 18:00-21:30 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Γεωπονικές Επιστήμες». Η εκδήλωση, η οποία ήταν ανοικτή για το κοινό, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο τέλος χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους απόφοιτοι του Π.Μ.Σ., οι οποίοι παρουσίασαν ερευνητικά αποτελέσματα από τις μεταπτυχιακές τους εργασίες που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα. Συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι των γεωπονικών συλλόγων της Θεσσαλίας, καθώς και της Περιφέρειας οι οποίοι μέσα από τη δική τους οπτική συνέδραμαν στην προβολή των προοπτικών που προσφέρουν οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Τομέα των Γεωπονικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών.

Φωτογραφικό Υλικό

Εφημερίδα Θεσσαλία_28.5.15