Την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρες 15:00-17:00 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσε διάλεξη με θέμα «Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη». Κύριος ομιλητής ήταν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ. Γεώργιος Πετράκος. Η εκδήλωση, η οποία ήταν ανοικτή για το κοινό, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο τέλος χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης στους/στις συμμετέχοντες/ουσες. Επιπλέον πριν την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ελαφρύ γεύμα, ώστε οι φοιτητές/ήτριες του Π.Μ.Σ. με ακαδ. έτος εισαγωγής το 2014-2015 να συζητήσουν με τον ομιλητή.

Την εκδήλωση τίμησε με την εισήγησή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής, κ. Γεώργιος Πετράκος. Ο κ. Πετράκος έχει σπουδάσει οικονομικά στην Ελλάδα και την Αμερική. Έχει γράψει ή επιμεληθεί πάνω από είκοσι βιβλία και δεκάδες άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά για τις περιφερειακές ανισότητες, την ανασυγκρότηση των πόλεων και περιφερειών, την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή πολιτική. Έχει εκπονήσει και διαχειριστεί μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (3 θητείες), Vice President of the European Regional Science Association (2007-11) και Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και Πολιτικών και Director of the South and East European Development Center του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των πολιτικών Συνοχής και Ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Φωτογραφικό Υλικό