Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 και ώρες 14:30-15:45 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσε διάλεξη με θέμα «‘Βασιλικός κι αν μαραθεί, τη μυρωδιά την έχει’: από τη σκοπιά των μικροβίων». Κύρια ομιλήτρια ήταν η κα Δέσποινα Βώκου, Καθηγήτρια Οικολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση, η οποία ήταν ανοικτή για το κοινό, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο τέλος χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθης  στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.

Φωτογραφικό Υλικό