Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 και ώρες 15:00-16:30 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσε στο πλαίσιο των ομιλιών διακεκριμένων επιστημόνων διάλεξη με θέμα «Φωτοσύνθεση κινδύνου: η γοητεία της ανακάλυψης και η ικανοποίηση του ερευνητή». Με αφορμή την ανακάλυψη της φωτοσύνθεσης κινδύνου έγινε μια προσπάθεια μετάδοσης του ερευνητικού ενθουσιασμού στους νέους ερευνητές. Η φωτοσύνθεση κινδύνου αποτελεί μια νέα βιοχημική οδό φωτοσυνθετικής αφομοίωσης εσωτερικού άνθρακα που λειτουργεί σε συνθήκες έλλειψης νερού σε πολυάριθμα φυτικά είδη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται καλλιεργούμενα, αλλά και ζιζάνια. Δόθηκε έμφαση στη διατύπωση της υπόθεσης εργασίας, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η υλοποίηση της έρευνας, στην ανάγκη διατύπωσης νέων ιδεών, αλλά και στην απόλυτη ανάγκη διεπιστημονικών συνεργασιών. Κύριος ομιλητής ήταν ο Καθηγητής, κ. Καραμπουρνιώτης Γεώργιος.

Ο κ.  Καραμπουρνιώτης είναι Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη φωτοσύνθεση και τη φυσιολογία των καταπονήσεων, στις οπτικές ιδιότητες των φύλλων και το δευτερογενή μεταβολισμό. Έχει δημοσιεύσει 47 εργασίες σε διεθνή περιοδικά, 4 άρθρα ανασκόπησης, με πάνω από 1500 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Έχει συγγράψει σειρά εκπαιδευτικών συγγραμμάτων που αφορούν τη Φυσιολογία Φυτών, τη Φυσιολογία Καταπονήσεων και τη Λειτουργική Ανατομία Φυτών.

Η εκδήλωση, η οποία ήταν ανοικτή για το κοινό, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο τέλος χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.

Φωτογραφικό Υλικό