«Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία φυτών με έμφαση στην παραγωγή Πολλαπλασιαστικού υλικού και την Ποιότητα Τροφίμων»

Στοχεύει στην ενίσχυση της γεωργικής έρευνας, στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας και στη στήριξη του έργου των γεωπόνων και άλλων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, της Βιοτεχνολογίας Φυτών, της Σποροπαραγωγής Καλλιεργούμενων Φυτών, της Τεχνολογίας Σπόρων και Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού και της Τεχνολογίας και Ποιότητας Τροφίμων. Οι απόφοιτοι ειδικοί επιστήμονες πρόκειται να στελεχώσουν το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εκπαιδευτικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς.

 

Κατεύθυνση 1-Οδηγός Σπουδών 2013-2014