Αίτηση Ορκωμοσίας

Η αίτηση αυτή χρησιμοποιείται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και αιτούνται να προχωρήσουν διαδικασίες σχετικές με τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσής τους.

Συμπληρώνονται μόνο τα πεδία με την κίτρινη επισήμανση.