Ορκωμοσίας

Αίτηση Ορκωμοσίας έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν μόνο οι Οικονομικά Τακτοποιημένοι φοιτητές.

Διαδικασία- Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτηση Ορκωμοσίας είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν  στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • 3  Αντίγραφα της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης   για την Τριμελή Επιτροπή
  • 2  Αντίγραφα της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης (και σε PDF μορφή) για το ΠΜΣ και τη Βιβλιοθήκη
  • Βεβαίωση Βιβλιοθήκης ότι δεν χρωστά βιβλία(δίνεται από τη Βιβλιοθήκη)
  • Βεβαίωση Φοιτητικής Μέριμνας για διακοπή σίτισης
  • Δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου
  • Βιβλιάριο υγείας εφόσον έχουν βγάλει.

Όσοι ενδιαφέρονται να εκδοθεί το Πτυχίο τους σε Παπυρο υποχρεούνται να προσκομίσουν την  Αίτηση Πληρωμής  Παραβόλου μαζί με το Γραμμάτειο Πληρωμής από την τράπεζα.

Ο Αριθμός Λογαριασμού Όψεως που θα γίνει η κατάθεση των 18,00 Ευρώ για έκδοση Παπύρου είναι IBAN GR58 0110 2010 0000 2014 8061 664.