Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρες 6:00-9:00 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών διοργάνωσαν εσπερίδα με θέμα «Ο Ρόλος του Σύγχρονου Γεωπόνου στη Βιομηχανία Τροφίμων». Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι θεσσαλικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων οι οποίοι μεταξύ άλλων ανέπτυξαν θεματικές σχετικές με τη σύγχρονη πραγματικότητα της βιομηχανίας τροφίμων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης.

Φωτογραφικό Υλικό