Εγγραφής

Όλοι οι φοιτητές που έγιναν δεκτοί μετά την διαδικασία Αξιολόγησης  θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία για την εγγραφή τους στο ΠΜΣ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής

Κατάθεση της συμπληρωμένης  Αίτησης Εγγραφής του υποψηφίου μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

  1. Πιστοποιητικό γέννησης
  2. Δύο (2) φωτογραφίες
  3. Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων – Κατάθεση στη τράπεζα Alpha bank το ποσό των
  • 1000 € για αυτόυς που θα ακολουθήσου το Πρόγραμμα Full Time
  • 500 € για αυτούς που θα ακολουθήσουν το Πρόγραμμα Part Time

(Αριθμός λογαριασμού για ΠΜΣ: 310-00-2002-020927 & IBAN GR8601403100310002002020927)

Απαραίτητο είναι στο καταθετήριο να φαίνεται ότι η κατάθεση έγινε στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , καθώς και ο κωδικός του Π.Μ.Σ.   4739 (π.χ. Καταθέτης: Ονοματεπώνυμο φοιτητή, Αιτιολογία : Ε.Ε. 4739)

Η προθεσμία εγγραφής θα ανακοινωθεί όταν θα βγούν τα τελικά αποτελέσματα.