Διάλεξη «‘Βασιλικός κι αν μαραθεί, τη μυρωδιά την έχει’: από τη σκοπιά των μικροβίων»

«‘Βασιλικός κι αν μαραθεί, τη μυρωδιά την έχει’: από τη σκοπιά των μικροβίων». Αυτός είναι ο τίτλος της διάλεξης που η κα Δέσποινα Βώκου, Καθηγήτρια Οικολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα δώσει την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:30 στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η εκδήλωση, η οποία είναι ανοικτή στο κοινό, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Η Δ. Βώκου είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας (2014-2016), Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής ‘Φύση 2000’ (2010-2013), Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα (2003-2006) και Μέλος του ΔΣ της οργάνωσης WWF-Ελλάς. Είναι συγγραφέας περισσοτέρων από 100 εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές με περισσότερες από 1500 αναφορές σε περιοδικά του καταλόγου ΙSI. Είναι συγγραφέας ή/και επιμελήτρια έκδοσης 14 βιβλίων ή μονογραφιών (10 στα ελληνικά, 4 στα αγγλικά) και έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό άρθρων σε ελληνικά έντυπα. Έχει συμμετάσχει ως Επιστημονικώς Υπεύθυνη σε 25 ερευνητικά έργα με ενίσχυση από ελληνικούς ή διεθνείς φορείς.

Αφίσα