Η συνέντευξη των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αίθουσα Σεμιναρίων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (ισόγειο). Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τα ονόματα των υποψηφίων καθώς και την ώρα που έχει προγραμματιστεί για τον καθένα. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στο χώρο δεκαπέντε με είκοσι λεπτά νωρίτερα από την αναγραφόμενη ώρα της συνέντευξης.

Επίσης,  ενημερώνουμε τους υποψήφιους που έλαβαν μέρος στη γραπτή εξέταση των αγγλικών ότι είναι όλοι επιτυχόντες.

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων – Υποψήφιοι