Για την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 προέκυψε μια αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων. Συγκεκριμένα:

Το μάθημα «Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα: Η τύχη τους στο Περιβάλλον και στα Τρόφιμα» (3η Κατεύθυνση, Διδάσκων: κ. Τσιρόπουλος Ν.) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10/11/2015 και ώρες 6:00-9:00.

Τα μαθήματα: α) «Αγροτικά Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα» (1η & 3η Κατεύθυνση, Διδάσκων κ. Σφουγγάρης Α.)
β) «Επίδραση της Βιοποικιλότητας των Γεωργικών Οικοσυστημάτων στο Περιβάλλον» (2η Κατεύθυνση, Διδάσκων κ. Σφουγγάρης Α.)
γ) «Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα» (5η Κατεύθυνση, Διδάσκων κ. Σφουγγάρης Α.)

θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 10/11/2015 και ώρες 3:00-6:00.

Η αλλαγή ισχύει μόνο για την τρέχουσα εβδομάδα.