Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (Ιδρυτές: Νίκος και Λύντια Τρίχα)  προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

www.ipep-gr.org <http://www.ipep-gr.org/>

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3.4.2015

Λυσικράτους 12, Πλάκα, τηλ : 210. 32 28 922, fax: 210. 32 53 461, e-mail:
info@ipep-gr.org