Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Διατριβών Ειδίκευσης των φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος».

 

Πρόγραμμα