Τη Δευτέρα 16/2/2015 θα παρουσιαστεί η Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης του μεταπτυχιακού φοιτητή, κ. Μαστρονικολού Γεωργίου.

Πρόγραμμα Παρουσίασης