Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης της φοιτήτριας του Π.Μ.Σ., Κόκκινου Ευγενίας με τίτλο «Διερεύνηση & Αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης Ευρωπαϊκής Πολιτικής προστασίας περιβάλλοντος στον ύπαιθρο χώρο από τον αστικό πληθυσμό». Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής είναι οι κκ.  Γεώργιος Βλόντζος, Λέκτορας (Επιβλέπων), Χρήστος Νάκας, Επ. Καθηγητής, Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αν. Καθηγητής.