Το μάθημα «Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα» (κωδ.: 513) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13/10/2015 και ώρες 18:00-21:00 και όχι την Παρασκευή 16/10/2015 και ώρες 15:00-18:00.