Το μάθημα «Αειφορικά Συστήματα Μεγάλης Καλλιέργειας και Παραγωγή Τροφής και Βιοενέργειας» (κωδ. 211) δε θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015. Το μαθημα θα ξεκινήσει κανονικά την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρες  15:00-18:00.