Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» θα παραμείνει κλειστή από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά.