Λειτουργία Γραμματείας

Από την Τετάρτη 24/12/2014 έως και την Τρίτη 6/1/2015 η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.