Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» θα παραμείνει κλειστή κατά το διάστημα από 2/8/2017 έως 25/8/2017. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος (εκτός από την περίοδο 14/8/2017 έως 18/8/2017) μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος στο ισόγειο. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε στο ηλ. ταχυδρομείο του Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση  aeiforospost@uth.gr.