Λόγω σεμιναρίων εκπαίδευσης του προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει την εβδομάδα από 21/9/2015 έως 25/9/2015 τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
Δευτέρα 21/9/2015 (12:30-15:00)*
Τρίτη 22/9/2015 (12:30-15:00)
Τετάρτη 23/9/2015 (η Γραμματεία λειτουργεί κανονικά)
Πέμπτη 24/9/2015 (13:30-16:00)
Παρασκευή 25/9/2015 (9:00-13:00)

*Οι φοιτητές που καταθέτουν έως σήμερα τα αντίγραφα της διπλωματικής τους εργασίας σε περίπτωση που προσέλθουν νωρίτερα από τις 12:30 παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Παναγιωτάκη Ευαγγελία στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.