Οι συνεντεύξεις για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016. Το ακριβές πρόγραμμα και η αίθουσα διεξαγωγής τους θα ανακοινωθούν με νεότερη ανάρτηση.