Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθούν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» για το ακαδ. έτος 2017-2018. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν από τις 15:00 και έπειτα (το ακριβές πρόγραμμα θα καταρτιστεί, αφού κάποιοι από τους υποψηφίους εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα).