ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  ΤΟΥ  Π.Μ.Σ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος  Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής του Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος  γνωστοποιεί  την Ετήσια Συνάντηση διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών  του Προγράμματος που θα λάβει χώρα στο Αγρόκτημα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Βελεστίνο Μαγνησίας.

Η συνάντηση των φοιτητών  με τους διδάσκοντες στοχεύει στην παροχή συμβουλών για την αρτιότερη εκτέλεση, συγγραφή και παρουσίαση της  μεταπτυχιακής διατριβής των φοιτητών καθώς και στο γενικότερο σχολιασμό των σχετικών ερευνητικών αντικειμένων.

 

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ

Της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Παν. Θεσσαλίας

Νικόλαος Παπαδόπουλος