Η εξέταση στην αγγλική γλώσσα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρες 13:00-15:00 στην αίθουσα Ο3. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους προκειμένου να συμμετέχουν στην εξέταση.