Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12/10/2015 και οι εγγραφές των επιτυχόντων/ουσών θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 9/10/2015 έως την Παρασκευή 16/10/2015 κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα ακόλουθα:

1)  Αίτηση Εγγραφής

2)Παράβολο Εγγραφής

Χρειάζεται να κατατεθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας ALPHA BANK το ποσό των 500,00 ευρώ για τους/τις φοιτητές/ήτριες που θα παρακολουθήσουν τον κύκλο μερικής φοίτησης και το ποσό των 1000,00 ευρώ για τους/τις φοιτητές/ήτριες που θα παρακολουθήσουν τον κύκλο πλήρους φοίτησης στον εξής λογαριασμό:

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020927 (IBAN GR8601403100310002002020927)
Απαραίτητο είναι στο καταθετήριο να φαίνεται το ονοματεπώνυμό σας και ο κωδικός έργου 4739
Το πρωτότυπο καταθετήριο στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

3) Πιστοποιητικό γέννησης

4) 1 Φωτογραφία Ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)

5) Στατιστικό Δελτίο (δίνεται από τη Γραμματεία)

6)  Δήλωση Μαθημάτων (Οι φοιτητές/ήτριες που θα παρακολουθήσουν τον κύκλο μερικής φοίτησης επιλέγουν τρία μαθήματα, διδασκόμενα απογευματινές ώρες)