Τα μαθήματα 112 «Βιομετρία και αρχές Πειραματισμού» και 514 «Μεθοδολογίες Ανάλυσης Περιβαλλοντικών Δεδομένων» δε θα γίνονται κάθε Τρίτη αλλά κάθε Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Εργαστήριο Βιομετρίας.